עקרון הקארמה והבחירה החופשית

בכל אחד מאיתנו קיימת נשמה שבחרה מרצונה החופשי, כחלק מרצונו החופשי של הכלל, להגיע ולחוות ביקומנו. תוך בחירה בנתיב התפתחות אופייני לה, הנשמה בוחרת ברצף של התנסויות, כשכל אירוע שהיא חווה במהלך מסעותיה מוטבע כחותם בתודעתה. כל פעולה שהנשמה ביצעה במהלך התנסויותיה נצברת כך שמכלול התנסויותיה של הנשמה הן פועל יוצא של פעולותיה.
גלגול נשמות ועקרון הקארמה

גלגול נשמות ועקרון הקארמה

האמונה הנפוצה בגלגול נשמות חשובה להבנת מנגנון הקארמה והבחירה החופשית של הנשמה בבואה לחוות בגוף, שכן בהתאם לתפיסה זו הנשמה היא אנרגיה נצחית בעלת תודעה, אשר יוצאת ונכנסת לגוף אנושי, לובשת פעם "תחפושת" כזו ופעם "תחפושת" אחרת בתהליך שאנו מכנים לידה ומוות, כשרצף הופעותיה יוצר חוויה מתמשכת על פני הזמנים השונים. המחזאי והמשורר האנגלי ויליאם שייקספיר היטיב לתאר תפיסה זו במשפט: "כל העולם במה וכל אנשיו ונשיו שחקנים. יש להם את כניסותיהם ואת יציאותיהם – ואדם אחד משחק תפקידים רבים." 
 
קארמה (Karma מסנסקריט - "פעולה" או "מעשה") הוא מושג המתאר יחסים של סיבה- תוצאה. על פי עיקרון זה, השפעתם המצטברת של סך כל מעשינו מקרינה באופן ישיר על מציאות חיינו (בתרבויות שבהן קיימת אמונה בגלגול נשמות מאמינים שיחסי הסיבתיות חלים לאורך כל הגלגולים, אלו הקודמים, הנוכחי והעתידיים).בהתאם לעקרון הקארמה הנשמה היא רצף ארוך של אירועים ולכל פעולה שמבצעת הנשמה מתקבלת תוצאה. בפיסיקה מקובל לראות שלכל כוח שמופעל קיים כוח נגדי, המופעל כנגדו, ובאופן דומה גם בהתאם לעקרון "דומה מושך דומה". נשמה החווה אהבה תמשוך אליה אהבה לאורך גלגוליה, ובהתאמה – נשמה שיצרה פעולה שלילית תמשוך אליה תוצאה שלילית בהמשך הופעותיה.
דלי החוויות
דוגמה לתהליך מילויו של דלי החוויות – הנתיב הראשי, מכלול החוויה שנשמה זו בחרה   מורכב מ-9 רטטי משנה, בעוד שהגורם המגביל ברגע מסוים בנתיב התפתחותה של הנשמה מורכב משלושה רטטי משנה שבהם החוויה עדיין לא מוצתה (רטטים אלו מיוצגים על ידי המספרים 3,5,6).

דלי החוויות

עם תחילתה של החוויה ביקומנו בחרה הנשמה מרצונה החופשי במסלול התפתחות שבמסגרתו היא צוברת חוויות המעצימות אותה, כשם שהן מעצימות את הקולקטיב כולו. ניתן לדמות את אותו המסלול למעין בחירה של רטט יחיד ומסוים מתוך ספקטרום רחב של רטטים הקיימים ביקומנו. נשמה א' עשויה לבחור להתפתח במסלול שנכנה לדוגמה כמסלול שצבעו אדום, שעה שנשמה ב' עשויה לבחור מבחירתה החופשית להתפתח במסלול שונה שצבעו כתום. כשם שעל הר עשויות לעלות משלחות טיפוס רבות מכיוונים שונים כדי לגלות את אותה האמת המצויה בראש ההר, כך גם נתיבי ההתפתחות השונים של הנשמות מציעים בסופה של חוויה תובנה זהה. 
 
לאחר שהנשמה בחרה את נתיבה, את הצבע/הרטט שברצונה לחוות, היא מתנסה במהלך התפתחותה במבחר הגוונים שמכיל אותו הצבע. אט אט, ככל שהנשמה חווה חוויות רבות יותר, ככל שהתגלגלה פעמים רבות יותר, "דלי החוויות" האישי (בדומה ל"דלי החוויות" הקולקטיבי) מתמלא בחוויות שאותן צברה הנשמה במהלך מסעותיה, כשמטרתה הסופית היא להגיע לכדי התנסות שלמה, התנסות מלאה בכל גוני המשנה אותם מכיל נתיבה הראשי – מילוי דלי החוויות עד סופו.
 

לעיתים תשלים הנשמה חוויה מסוימת, רטט משנה מסוים, לפני שתסיים חוויות אחרות, וכך אנו עשוים למצוא נשמות ותיקות, המצויות בשלב מתקדם בחוויה שמציע עולמנו, חוות חוויות שבעין לא מיומנת עשויות להיראות שוליות, אך אותן התנסויות הן בבחינת "גורם מגביל" במסלול התפתחותה של הנשמה. כל עוד הנשמה לא השלימה את מכלול ההתנסות שבחרה, היא תחסר את התמונה וההבנה הכוללת שמציע נתיב התפתחותה. דומה הדבר לקבוצה המשחקת כדורגל: על המגרש משחקים 11 שחקנים, לכל שחקן מוגדר תפקיד שונה מזה של השחקן האחר בקבוצה (שוער, מגן, בלם, חלוץ וכדומה). במהלך גלגוליה השונים הנשמה מתנסה בכל תפקידי המשחק עד לכדי מיצוי כל 11 תפקידי המשחק השונים.

 

עם תום מיצוי החוויה על כל היבטיה השונים, כשהנשמה החליטה שסיימה לחוות את החוויה על גוני המשנה השונים, היא עוזבת את שדה המשחק הנוכחי ועוברת מרצונה החופשי לשחק סוגי משחק אחרים במגרשים אחרים. הנחת יסוד היא שבקוסמוס כולו יש יקומים ועולמות רבים המאפשרים חוויה מגוונת המצויה מעבר להבנתנו ונשמה שחוותה במסגרת נתיבה הראשי את כל נקודות המבט בעולמנו, תמשיך מבחירה חופשית להתפתח בעולמות נוספים, בנתיבים חדשים, ובכך תמשיך ותרחיב את חוויית האחד הוא אוסף כל נקודות הראיה השונות.
 
כקולקטיב בחרנו כולנו מרצוננו החופשי להגיע ולחוות ביקום זה, בחרנו לחיות בתקופה זו בעולם זה ולחוות את הגוונים השונים המשויכים לנתיבנו הראשי, לגורלנו, מתוך כך גם נובעת אחריותו האישית של כל אחד מאיתנו באשר לגורלו. ברמה האישית אנו עומדים בעוד ועוד התנסויות, כשסך ההתנסויות כולן מרכיבות את השלם ומתוקף עקרון האחד התנסויותיהם של חברינו הן גם התנסויותינו שלנו, ולכן אחריותנו הקולקטיבית היא לסייע גם לאחרים בדרכם.
 

בהתאם לתפיסה ההוליסטית, כשאיבר חולה הגוף כולו חש בחולי ומסייע בריפוי. השעון הקוסמי אחד הוא והסיבה לסיבובו של גלגל שיניים אחד בשעון היא תוצאה של סיבובו של גלגל אחר. מרצוננו החופשי בחרנו להיות נוכחים בתקופה זו בגופנו הפיסי על פני כדור הארץ, כדי שנוכל להשפיע וליצור קארמה אישית וקבוצתית גבוהות יותר. אנו במו ידינו יוצרים קארמה חדשה לעצמנו ולעולמנו. אנו יוצרים חופשיים אשר בעצם נוכחותנו ומעשינו מסייעים ביצירת גלגל שיניים חדש בשעון המתחדש.