כללי

כללי
כשהסובב אותנו חווה שינוי והתחדשות גם אנו חווים אותם ובתקופה מיוחדת זו עולמנו משתנה במהירות לנגד עינינו, מתחיל עידן חדש, ואנו מתחדשים, מתרעננים ומתעוררים יחד עימו למציאות ולתפיסות חדשות. נְדַמה את התהליך שאנו עוברים בימים אלו למעין משחק, שבו מערכה א' מסתיימת ועומדת להתחיל מערכה ב'. עקרונות המשחק זהים במערכות השונות, הם היו קיימים מאז ויהיו קיימים לעולם. עם זאת, קצב המשחק משתנה, רמת הוויברציה (הרטט) עולה, האירועים הופכים להיות מהירים ועוצמתיים יותר ולכולנו מתווספות יכולות משחק חדשות, שעימן נוכל לחוות חוויות חדשות נוספות.
 
כיום, עם כניסתה של אנרגיה חדשה, כשגלגלי השיניים בשעון של עולמנו עובדים בקצב מהיר יותר, כשרטט כדור הארץ עולה, גם הרטט האישי שלנו עולה, ומשמעותו רמת תודעה גבוהה יותר המסייעת לנו להיזכר בכללים שתמיד היו עימנו, אך נשכחו מאיתנו במרוצת הזמן. לאורך כל ההיסטוריה האנושית חזרו רבים ואמרו את אותם דברים, ודיברו על אותם עקרונות, על אותן אמיתות הקיימות ביסוד מהותנו מאז ולעולם, ותקופה זו מיוחדת בכך שעם העליה ברמת הוויברציה האמת הקוסמית הופכת להיות ברורה יותר.
 
העקרונות הקוסמיים המפורטים בהמשך נובעים מן התפיסה ההוליסטית וקשורים בה. נבחן את מערכת היחסים המתקיימת בין חלקיו השונים של השעון, את השינוי המתרחש בימים אלו בגלגליו של השעון, את יכולתנו לשנות ולעצב את טיבו של גלגל חיינו האישי ועוד. ננסה להזכיר לעצמנו מהם "כללי המשחק" וכיצד ניתן להביא כללים קוסמיים לידי ביטוי, כיצד ניתן לחיות את חיי היום יום ברמת תודעה גבוהה יותר, שכן בתקופה זו מתאפשר לחבר ביתר קלות בין שמים וארץ, בין הצדדים הרוחניים של ישותנו לבין אלו הארציים יותר.

החומר המובא בחלק זה מהווה אך תמצית תמציתם של הדברים ולצורך הרחבה ופירוט נוסף אני ממליץ לעיין בספר רוחניות מעשית.